Home

Condensatoare in paralel

Condensatoare în paralel. Un condensator este proiectat pentru a stoca energia înforma câmpului său electric, adică energia electrostatică. Ori de câte ori este necesară creșterea capacității de stocare a energiei electrostatice, este necesar un condensator adecvat cu capacitate crescută. Un condensator este alcătuit din două. Calculezi Ce paralel pentru cele 5 condensatoare legate in paralel. In acest punct schema ta poate fi privita ca fiind compusa dintr-un condensator de capacitate Ce serie legat in paralel cu un condensator de capacitate Ce paralel. In continuare calculezi Ce paralel ale acestor doua condensatoare echivalente. Repl

Condensatoare în serie și parale

condensatoare legate în serie expresia: 12 1 2 1 1 1 C C C = + (7) 2.2 Gruparea condensatoarelor în paralel Se consider ă dou ă condensatoare 1 C1 si 1 C2 legate în paralel, aflate sub diferen ţa de poten ţial U, ca în figura 2a. Diferen ţa de poten ţial la capetele fiec ărui condensator este aceea şi, şi egal ă c Acest articol discută o prezentare generală a ceea ce sunt condensatoarele în serie și paralel cu exemplele lor. Condensatoare în serie și paralele. Un condensator este utilizat în principal pentru stocarea energiei electrice, cum ar fi energia electrostatică Legarea in paralel cu un condensator a altuia, avind capacitatea mult mai mica decit primul, creste doar cu putin capacitatea echivalenta. Daca grupam in paralel N condensatoare de capacitati egale, capacitatea echivalenta este de N ori mai mare decit a unuia singur. Aceasta proprietate este adesea utilizata in practica pentru obtinerea de. Când se adună împreună condensatoarele în serie, inversele (1/C) condensatoarelor individuale sunt toate adunate împreună (la fel ca rezistoarele în paralel). Atunci, valoarea totală pentru condensatoare în serie este egală cu inversa sumei inverselor capacităților individuale. Condensatoare în serie. Exemplul nr.

Osciloscopul catodic - sistemul de reflexie referat

Condensatoare în paralel: se adună capacitățile (ca la rezistențe conectate în serie). Condensatoare în serie: se calculează ca la rezistențe în paralel Se observă că la condensatoare este invers decât la rezistențe. Publicat de R TV. Trimiteți prin e-mail Postați pe blog La conectarea în paralel, 2 condensatoare învecinate au comune terminalele două câte două. Condensatoarele conectate în paralel au aceeaşi tensiune electrică (U) la borne şi se încarcă cu sarcini electrice (Q) diferite, în funcţie de capacitatea condensatorului. a. b. Figura 2.3.2. a. Reţea de condensatoare conectate în paralel b. Conectarea condensatoarelor in circuit se poate face in serie, paralel si mixt . Pentru fiecare tip de conexiune a condensatorilor va rezulta un condensator ce va avea o capacitate echivalenta . La conectarea in serie a mai multi condensatori condensatorul echivalent va avea o capacitate echivalenta data de formula : 1/Ce = 1/C1 +1/C2 +..1/C condensatoare: C12 şi C4, C13 şi C5, C23 şi C6 (conectate în paralel). Se obţine reţeaua din figura 3. (2) În reţeaua din figura 2.38 grupez şi calculez capacitatea echivalentă a condensatoarelor C12-4 şi C13-5 (conexiune serie). (3) 33 În reţeaua din figura 2.39 grupez şi calculez capacitatea echivalentă

In cazul in care avem doua condensatoare conectate in serie si care au, sa presupunem, C1 = 1uF si C2 = 10uF, atunci condensatorul de valoare mai mica va suporta o tensiune mai mare decat celalalt condensator. Deci, practic, daca vom ajunge vreodata in acest caz, va trebui sa alegem o tensiune de lucru mai mare la capacitorul care are o valoare mai mica Un condensator electric este alcătuit din două conductoare electrice separate de o zonă neconductoare. Tipuri. Condensatoarele pot fi de mai multe feluri (electrolitice, cu tantal, ceramice, cu poliester etc.), ele fiind realizate atât în tehnologie SMD cat și tehnologie THD.. Condensatorul poate fi folosit in filtre trece-sus daca este plasat in serie cu circuitul de sarcina, respectiv. Calculator pentru capacitatea echivalentă la legarea în serie. Legarea în serie a condensatoarelor se realizează conform schemei din figura 1. Calculatorul de mai jos permite obţinerea capacităţii echivalente ( Cechiv.) pentru maxim 10 condensatoare conectate în serie. În cazurile în care vrei să afli capacitatea echivalentă a unui.

Legarea în serie şi legarea în paralel - Hobbytronic

Exemplificare pentru condensatoare ceramice 27. Exemplificare pentru condensatoare cu hârtie şi mică 28. Exemplificare pentru condensatoare cu mică 29. Exerciţii - identificaţi tipul şi parametrii următoarelor condensatoare 30 Un condensator electrolitic este un condensator polarizat a cărui anod sau placă pozitivă este realizat dintr-un metal care formează un strat de oxid strat prin anodizare.Acest strat de oxid acționează ca dielectric al condensatorului. Un electrolit solid, lichid sau gel acoperă suprafața acestui strat de oxid, care servește ca și sau placă negativă a condensatorului > Condensatoare în paralel > Tipuri de condensatoare > Aplicații > Întrebări frecvente (întrebări frecvente) despre condensatoare Condensator - Definiții și prezentare generală. Condensatorul este unul dintre cele mai importante echipamente pasive capabile să stocheze energii electrice 5. CONDENSATOARE. Torgie Iulia. 5. CONDENSATOARE Condensatorul electric este definit [7] ca un sistem format din două suprafeŃe conductoare (armături) încărcate cu sarcini electrice egale în valori absolute i de semne contrare, între care se află un dielectric. Dacă la bornele unui condensator se aplică o tensiune electrică.

Ce sunt condensatoarele din serie și paralele și exemplele lo

Circuit paralel, circuit serie Prin legarea în paralel (1.) a condensatoarelor se obține o capacitate (echivalentă), C , mai mare decât capacitățile individuale, iar prin legare în serie (2.) capacitatea echivalentă (totală) rezultată, este mai mică decât cea mai mică capacitate individuală a acestui circuit serie În acest video am demostrat ecuatiile rezistentei totate sau echivalente a unor rezistori in serie sau paralel folosind legile lui Kirchhoff condensatoare montate în serie, se obţine: ∑ = = n Cechiv.s i1 C 1 1 Gruparea paralel a condensatoarelor Două condensatoare sunt conectate în paralel dacă au ambele borne comune (bornele A şi B în Fig. 5). Fig. 5 Condensatoare în paralel În acest caz, căderea de tensiune pe cele două condensatoare este aceeaşi, prin urmare putem. Condensatoare în paralel. Deasupra avem trei condensatori dispuși în paralel (C 1, C 2 și C 3), care au următorul comportament în raport cu căderea de tensiune, sarcina și capacitatea: Cadere de tensiune pe condensatori. ΔV t = ΔV 1 = ΔV 2 = ΔV 3 Ia doua condensatoare identice, aici de preferonta electrolitice pentru ca razultatele experientei sa nu fie prea mult influentate de masuratori, incarca-l pe unul, masoara tensiunea cu un voltmetru, de prefericta digital (are o rezistenta de intrare mult mai mare) inainte de a le pune in paralel si dupa punerea in paralel

Conectarea in serie, paralel si mixta a rezistoarelor. În circuitele electronice, uneori, este nevoie de o anumită valoare de rezistenţă care nu se găseşte ca valoare nominală în seriile de valori; prin conectarea în serie, paralel sau mixtă (combinată) a mai multor rezistoare, se poate ajunge lă valoarea dorită (fig. 1.20) Capacitatea electrică a grupării în paralel a două condensatoare este egală cu 5,0 nF, iar a grupării în serie - cu 1,2 nF. Determinaţi capacităţile electrice ale condensatoarelor din grupări. Daniel December 1, 2020 December 1, 2020 Nerezolvate 0. Post navigation S ă se deduc ă expresia capacit ăţ ii C P a condensatorului echivalent grup ă rii de condensatorare C i i=1,N conectate în paralel, ca în figura de mai jos: Rezolvare În cazul în care un set de condensatoare sunt grupate în paralel, tensiunea care cede pe terminalele acestora este acela ş i ş i, conform cu figura de mai sus egal ă.

Când condensatoarele sunt conectate în paralel, capacitatea totală este suma capacităților individuale ale condensatoarelor. Dacă două sau mai multe condensatoare sunt conectate în paralel, efectul global este acela al unui singur condensator echivalent, având suma totală a suprafețelor plăcii ale condensatoarelor individuale Conectarea in paralel. Atunci cand conectarea condensatoarelor se realizeaza in paralel, capacitatea echivalenta totala este suma capacitatilor individuale ale condensatoarelor. Daca doua sau mai multe condensatoare sunt conectate in paralel, efectul rezultat este cel al unui singur condensator (echivalent) avand aria armaturilor egala cu suma ariilor armaturilor tuturor condensatoarelor În paralel cu dezvoltarea electricităţii, şi în special a electronicii, condensatoarele au avut o evoluţie continuă, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi al parametrilor caracteristici. Deoarece, în general orice sistem electronic utilizează condensatoare de uz general (folosite într-o mare varietate de circuite) şi

Condensatoare in circuite electric

Deoarece există mai multe unități condensatoare conectateîn paralel pe fază a băncii de condensatoare, la eșecul unei unități, nu va exista prea multă influență asupra performanței întregii bănci. Pe măsură ce o unitate de condensator lipsește într-o singură fază, capacitatea acestei faze va fi mai mică decât cea a. condensatoare plane) conectate în paralel. Se pot obţine, în acest fel, valori mai mari ale capacităţii, la caracteristici apropiate de cele ale condensatoarelor plane. Varianta de condensator cilindric se întâlneşte la construcţia condensatoarelor cu dielectrici materiale ceramice Bateriile de condensatoare unt se monteaz în paralel cu reeaua, pentru îmbuntirea factorului de putere, prin furnizarea puterii reactive absorbite de receptoarele inductive (motoare electrice, bobine cu sau fr miez de fier, lmpi fluorescente), ca i de transformatoarele de fo Condensatoare ceramice: Folosesc ceramica ca dielectric. Bun pentru utilizare cu microunde și frecvențe variate. Adică pot fi conectate paralel sau serial asemenea rezistențelor. La fel ca ei, veți obține o capacitate sau alta conectând mai multe dintre ele

Baterii de condensatoare Bateriile de condensatoare (şunt), se montează obişnuit în instalaţiile trifazate de medie tensiune ale staţiilor coborâtoare de 110 kV/MT în conexiune stea când sistemul energetic din zonă prezintă regim deformant sub 5%; pentru modificarea (reglajul) circulaţiei de putere reactivă se folosesc una sau mai multe trepte de puteri egale ce se comută manual. Cu toate acestea, cel mai frecvent utilizat tip de condensatoare ceramice este așa-numitul condensatoare cu cip multi-strat (MLCC). În MLCCs, există un număr de plăci conductoare și un material ceramic este întins între fiecare pereche de plăci. În mod eficient, funcționează ca și cum ar fi mulți condensatori mici în paralel. Simbolizarea si marcarea condensatoarelor. l — condensator semireglabil, semiajusiabil, trimer, simbol tolerat. Fig. 2.6. Reprezentarea convenţională a condensatoarelor. Condensatoarele sînt marcate în clar sau codificat, prin culori (inele, benzi sau puncte), prin simboluri alfanumerice, sau cod literal, normalizate internaţional sau.

Electronică: Conectarea în serie și în paralel a

Pentru a afla mai rapid si mai exact valoarea mai multor parametri se poate utiliza modul de calcul prezentat mai jos care oferă, în plus si repartitia tensiunii pe fiecare rezistor pentru o tensiune aplicată la capetele lantului de condensatoare serie. 1 - Se aduc valorile condensatoarelor la aceleasi unităti de măsură conexiune Seria de condensatoare, precum și combinate, utilizate în multe circuite de amatori gata făcute. În acest caz, trebuie să țină cont de faptul că fiecare condensator are un parametru individual de foarte important - curentul de scurgere, acesta poate dezechilibra tensiune în conexiune paralel și capacitate în serie În tabelele de mai jos sunt prezentate cele mai întâlnite simboluri folosite pentru rezistenţe, condensatoare şi bobine electrice [1]. În coloana Imagine sunt prezentare fotografii ale tipurilor de componente electronice indicate în coloana Simbol. Menţionez că reprezentările din aceste fotografii nu sunt singurele forme sub care sunt fabricate respectivele componente ci. Dacă vreau să măresc valoarea unei rezistențe, conectez în serie cu ea altă rezistență. (Vedeți aici un articol despre conectări serie și paralel). Pentru mărirea valorii la condensatoare, conectez în paralel încă unul. De exemplu: - Am o rezistență de 68 KΩ și vreau să obțin aproximativ 73 KΩ: pun în serie cu ea o rezistență de 4,7 KΩ (sunt valori standardizate în.

condensatoare, capacitatea echivalenta se calculeaza . cu relatia: Observatie: Legarea condensatoarelor in serie este justificata mai ales atunci cand se folosesc tensiuni mari, pe care un singur condensator nu le-ar putea suporta. Gruparea in paralel (in suprafata) 3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă. 25 microF. 250 microF. 50 microF. 98. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este: Cs=3 C Cs=C/3. Cs=C. 99. Câmpuri fără surse sunt: câmpul.

Conectarea condensatoarelor in circui

  1. Condensatoare . 92 În acest caz, considerând de asemenea condensatorul ca fiind complet izolat, se poate considera că energia electrică (electrostatică) acumulată de condensator este, Rezistenţele paralel înrăutăţesc ca atare condensatorul în special la frecvenţe joase
  2. Unele dintre acestea, cum sunt ansamblurile condensatoare-rezistente, pot fi amplasate fie in paralel cu contacte de comanda, fie in paralel cu bobina comandata (elementul de executie). Punerea in paralel cu bobina este, in general, preferabila datorita simplitatii si, in cazul unui scurtcircuit accidental al dispozitivului de protectie nu.
  3. Franklin a investigat si el, si a ajuns la concluzia ca acea incarcatura este depozitata pe pahar, si nu in apa asa cum au spus unii. El a adoptat termenul de baterie care s-a aplicat grupurilor de celule.

Daca se adauga sarcinii o baterie de condensatoare in paralel, curentul reactiv capacitiv (defazat cu 90 0 inaintea tensiunii) al acesteia circula pe acelasi traseu ca si cel inductiv, dar fiind in opozitie de faza se pot anula reciproc. Cand I C = I L, nu mai exista curent reactiv in circuitul din amonte de condensator Paradoxul celor două condensatoare sau paradoxul condensatoarelor este un paradox, un experiment mental contraintuitiv, în analiza circuitelor rezistive. Deseori, experimentul mental este descris astfel: Două condensatoare identice sunt conectate în paralel având un întrerupător deschis între ele. Unul dintre condensatoare este încărcat cu tensiunea , iar celălalt, descărcat

La conectarea în paralel, 2 condensatoare învecinate au comune terminalele două câte două. Condensatoarele conectate în paralel au aceeaşi tensiune electrică (U) la borne şi se încarcă cu sarcini electrice (Q) diferite, în funcţie de capacitatea condensatorului. a. b. Figura 2.30. a. Reţea de condensatoare conectate în paralel b Adesea, foaia de date pentru cip specifică în mod special cât de multe condensatoare și ce dimensiuni să folosească. Dacă nu, cea mai bună practică este de a atașa un capac de 1 uF la pinii de putere ai fiecărui cip, plus un capac mai mare undeva pe bord. (Înainte de 2001, cele mai bune practici au folosit capace de 0,1 uF) a curentului armonic prin bateria de condensatoare creşte odată cu creşterea puterii acesteia, iar rangul armonicii la care apare fenomenul de rezonanţă paralel scade cu creşterea puterii bateriei. Pentru Qc=2,4MVar fenomenul de rezonanţă paralel apare pe armonica 7 şi valoare Condensatoare Ct = C1 + C2 + C3 + Cn Exemplu de circuit paralel Un exemplu perfect de circuit paralel este o lampă care are mai multe becuri aprinse în același timp. În cazul în care unul dintre aceste becuri arde și nu mai funcționează, fluxul electric nu va fi întrerupt la celelalte becuri, care vor continua să strălucească bobină adiţională de inductanţă mare se montează în paralel cu consumatorul (fig. 4.3. a) atunci I 1=I ; ; iar unghiul de defazaj între I 1 şi I 2 devine 90° - φ, deoarece bobina adiţională ú û ù ê ë é a a = div U I w max n n w P=K w ×a[w] Q = S2-P2 a=K×I 1 ×I 2 ×cos(I 1 I 2) w = L U I 2 ~ a K 1 A b V R ad Z K Fig. 4.2.

Controler pentru functionarea in paralel, COELMO INTELIGEN. SOLICITA OFERTA. 0740 034 490. 0756 040 359. 0748 297 867. Compara. Compara cu alt produs. fisa tehnica. service autorizat Pentru gruparea serie de condensatoare, avem: Gruparea paralel Doua sau mai multe condensatoare sunt grupate in paralel daca armaturile lor sunt conectate la aceleasi doua puncte ale unui circuit electric. Toate condensatoarele dintr-o grupare in paralel au aceeasi tensiune intre armaturi

- circuite cu rezistoare/condensatoare asociate în serie, paralel şi mixt (schema electrică, relaţii de calcul ). 2.5. Procesul de măsurare şi componentele sale: - m ărimi fizice, mijloace de măsurare, metode de măsurare, - erori de m ăsurare. 2.6. Aparate analogice şi digitale pentru măsurarea mărimilor electrice in circuite d RAAL manufactures a wide range of high performing aluminium parallel flow condensers and evaporators for off-road equipment, automotive, commercial vehicles, railway and industrial equipment Condensatoare în serie . Capacitatea totală a condensatoarelor în serie, C1, C2, C3,.: Condensatoare în paralel. Capacitatea totală a condensatoarelor în paralel, C1, C2, C3,.: C Total = C 1 + C 2 + C 3 + Curentul condensatorului. Curentul momentan al condensatorului i c (t) este egal cu capacitatea condensatorului

Condensatori in paralel,serie - Surse reglabile

Acum, daca chiar e lamurita, spune-ne si noua ce rezistente pui in paralel pe fiecare din cele 2 condensatoare, ca sa vedem ce ai inteles, am vazut ca ai insistat mult pe intrebarea asta, dar raspunsurile nu au fost prea detaliate Există condensatoare ceramice multistrat care realizează, printr-o structură complexă de condensatoare ceramice conectate în paralel, capacităţi specifice ridicate. În volume mici se obţin capacităţi până la 1μF. B. Condensatoare cu peliculă din material plastic dreptunghiulare, de arie A, plasate paralel la distanțad una fațăde cealaltă). Dielectricul este liniar, omogen și izotrop de permitivitate constantăƐ. Sarcinile electrice, egale șide semn contrar, +q și -q, creează în dielectric un câmp electric care poate fi considerat uniform. Problema 1 = Capacitatea condensatorului plan dreapta. Astfel, fiecare din condensatoare are aceeasi diferenta de potential U intre armaturile sale. 1.Gruparea paralel: Investigati gruparea in paralel a condensatoarelor, efectuind un experiment virtual. Apasati imaginea de mai jos si veti fi condusi la o pagina noua. Dup

Condensator electric - Wikipedi

Electrotenica Condensatoare Placile au dimensiunea de 240x300 mm si prezinta tipuri de condensatoare cu mostre din fiecare tip mentionat respectiv circuite ce prezinta gruparea condensatoarelor in serie si in paralel Placile contin circuite complet executate necesitand doar conectarea sursei de tensiune si a Legarea becurilor in serie si in paralel 367referat Gruparea condensatoarelor,Circuite utilizate in telecomunicatii,Campul Electrostatic,Condensatoare electro. Gruparea becurilor in serie si paralel - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Gruparea becurilor in serie si paralel Când vorbim despre un circuit paralel sau o conexiune paralelă, ne referim la o conexiune a dispozitivelor electrice (cum ar fi bobine, generatoare, rezistențe, condensatoare etc.). ) `` Amplasat '' în așa fel încât atât terminalele de intrare sau terminalele fiecăruia, ca și terminalele lor de ieșire, să coincidă între ele

Legarea în serie şi legarea în paralel - HobbytronicaParalel programer AVR

Calculator pentru capacitatea echivalentă la legarea în

KEMET SERIA R52: CONDENSATOARE IDEALE PENTRU DOMENIUL AUTO ȘI NU NUMAI. Atunci când proiectăm un echipament, indiferent de utilizarea ulterioară a acestuia, este bine să ne procurăm condensatoare de bună calitate. De acestea depinde, într-o mare măsură, durata de viață a echipamentului. Una dintre firmele ale cărei produse sunt. Gruparea în paralel: Două sau mai multe condensatoare sunt grupate în paralel dacă sunt conectate între aceleaşi două noduri. Condensatoarele grupate în paralel au aceeaşi tensiune la borne Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze: opţional, se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel sau se montează indicatoare de securitat View Curs_10_CCP-2015_WEB.doc from PHYSICS MISC at Politehnica University Bucharest. CURS 10 Condensatoare II 7.1.Condensatoare cu hârtie şi dielectric plastic Există mai multe tipuri d

Masina electrostatica Wimshurst • MaterialeDidactice

Legarea în serie şi legarea în paralel gabrielatatar

Title: No Slide Title Author: UTCN Last modified by: Windows User Created Date: 2/28/2000 9:48:24 AM Document presentation format: A4 Paper (210x297 mm Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din categoria Electrotehnica Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare. Fiecare intrebare are un singur raspuns corect Correct answers: 3 question: Ba coite sa rezolve careva ca imi bag pl si nu stiu Se dau trei condensatoare. C1= 4nF, C2= 8nF, C3= 5 nF, alimentate la o tensiune de 200V. Sa se calculeze sarcina pe fiecare condensator si tensiunea la borne daca: a) sunt grupate in serie b) sunt grupate in paralel dau funda TPU styl

Curs: Electrotehnica (#411143) - GraduoSimbolizarea si marcarea condensatoarelor – Tehnium

legarea serie paralel - YouTub

Figura 4: Riplul tensiunii de ieșire al MPM3833C cu (a) 4 condensatoare de ieșire de 22uF și (b) 5 condensatoare de ieșire de 22uF. După cum s-a demonstrat în figurile 3 și 4, inductanța parazită în circuit va deveni dominantă odată cu adăugarea mai multor condensatoare pe plăcuța de PCB Capacitatea electrică echivalentă a două condensatoare legate în paralel este întotdeauna mai.. decât capacitatea fiecăruia în part Condensatoare în paralel. de Nicolae Sfetcu | 0 Lasă un răspuns Anulează răspunsul. Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu * Comentariu. Nume * Email 2) Confuzia reală începe când ajung la circuitul B, și acolo condensatorul este în paralel cu un rezistor, dar cele două împreună sunt în serie cu altul identic rezistor, așa că cred, că va exista o anumită cantitate finită de curent care curge prin circuit, chiar în momentul în care comutatorul este închis, acum mă confund Prin bobinarea celor doua folii metalizate se formeaza doua condensatoare conectate in paralel. Lungimea L a celor doua folii determina suprafata armaturilor. Condensatorul astfel realizat este echivalent cu un condensator format dintr-o singura folie, cu lungime dubla. O spira medie are lungimea : 4 1 2 2 D l SR med S

caracter inductiv, deci pentru îmbun ătăţirea factorului de putere se introduc de regul ă condensatoare suplimentare. Pentru a nu se modifica tensiunea la bornele consumatorului, condensatorul trebuie introdus în paralel cu acesta Este un condensator pentru transformator de sudura, invertor sau sursa industriala. Etichete: polarizat, condensatoare electrolitice, capacitor, condensatoare polarizate, condensatori polarizat Legarea in serie sau in paralel. Condensatorii aflati intr-o configuratie paralela au aceeasi diferenta de potential (voltaj) a) condensatoare în curent paralel; b) condensatoare în contracurent. — după curent de evacuare a condensatului (fără sau împreună cu apa de răcire), în: a) condensatoare barometrice, la care evacuarea condensatului se face printr-o coloană barometrică, fără pompă Conf. dr. ing. Emil CAZACU Bazele electrotehnicii I şi II- Note de curs 3 2.7. Metode de rezolvare a circuitelor electrice monofazate de curent alternativ De men ţionat c ă de data aceasta C este capacitatea bateriei de condensatoare ce trebuie montat ă în paralel cu instala ţia pentru a ameliora factorul de putere al re ţelei de la valoare cos ϕ1 la valoarea cos ϕ2 (cos ϕ2 fiind factorul de putere sub care lucreaz ă re ţeaua între locul de montar c) valoarea capacitatii bateriei de condensatoare care trebuie montata in paralel cu motoarele, pentru ca factorul de putere al intregii instalatii sa fie ameliorata la valoarea cos ϕ=0,9; d) valoarea eficace a curentului absorbit de instalatie dupa introducerea bateriei de condensatoare. R: a) I1=7,56 A; I2=25,9 A; I3=29,9 A; I4=56,8 A; I=120 A