Home

Drepturi civile si politice generale exemple

Drepturi civile - APADOR-C

Articolul 1. Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii. Articolul 2. Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de. PRINCIPALELE DREPTURI CIVILE ŞI POLITICE REGLEMENTATE DE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Jurist Coman P. Varvara - Licuţa Résumé A partir des instruments juridiques universels, un nombre important de documents a été conçu, négocié et adopté à niveau européen, documents qui consacrent les moyens de garantie et de protection des droits de l'homme et des libertés. Drepturile omului clasificate în funcţie de activitatea persoanelor sunt: drepturi civile, drepturi politice, drepturi economice şi drepturi culturale. Drepturile civile şi politice sunt grupate împreună şi se găsesc în articolele 3-21 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Convenţia Internaţională asupra. Dreptul la instruire (art. 2 din Protocolul nr. 1). Este un drept de natură mixtă, care îmbina categoria de drepturi civile şi politice (libertatea de gândire) cu categoria drepturilor economice, sociale şi culturale. Articolul prevede că nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire

Cele 30 de Drepturi ale Omului (versiunea simplificata!) Fiindca traim in niste vremuri tulburi in care drepturile omului par a fi ignorate si calcate in picioare, poate ca este momentul sa ni le reamintim. Iata o versiune simplificata si adaptata a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, conceputa pentru a fi pe intelesul tinerilor si al. drepturi fundamentale, [3]eterne şi imuabile, inerente naturii umane . În continuare, vom înfăţişa câteva exemple din gândirea filosofilor din Grecia Antică. Hesiod, Solon şi Pericle sunt primii filosofigreci care pun problema unor drepturi ale omului Ce trebuie să știi despre drepturile tale Dacă ești om, atunci ai drepturi și libertăți, iar ele sunt scrise negru pe alb în Constituție, în Titlul al II-lea, alături de îndatoririle fiecărui român. Ne plac drepturile pentru că vorbesc despre acele lucruri care ni se cuvin și ne parvin din oficiu. Avem multe drepturi (și [ DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE. Simona Elena. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 0 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE. Download. DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE

(Pdf) Principalele Drepturi Civile Şi Politice

Totul despre drepturile omului IV - Clasificarea

Drepturi Civile Drepturi absolute şi drepturi relativ

Lucrarea Principii generale ale dreptului civil al Uniunii Europene trateaza un domeniu aflat in dezvoltare rapida, care face, insa, obiectul unor controverse aprinse: aparitia unor principii generale ale dreptului civil al Uniunii Europene, principii cu importanta constitutionala si cu rol triplu: orientarea interpretarii dreptului pozitiv, completarea lacunelor din sistemul normativ si. Drepturile fostilor detinuti politici. Ecaterina Pancu: Locuiesc in Bucuresti si am grija de matusa. mea in varsta de 87 de ani. Sotul matusii mele a fost arestat pe timpul. comunismului fiind turnat de un prieten ca ar detine cocosei de aur. Din fisa de detinut reiese ca este condamnat

Drepturile economice ale omului pot fi considerate ca sunt nişte drepturi fundamentale ce caracterizează bunăstarea persoanei, situaţia materială prosperă a cetăţeanului, sau stare de prindoare a individului caracterizat printr-o satisfacţie economică deplină ce permite acestuia să se afirme ca subiect separat a unei colectivităţi organizate de oameni care convie ţuiesc după. drepturile din toate generaţiile de drepturi ale omului: civile şi politice (prima generaţie), economice, sociale şi culturale (a doua generaţie), dreptul la pace, dreptul la un mediu sănătos, dreptul la dezvoltare durabilă (a treia generaţie), dreptul la fericire (a patra generaţie)

Cele 30 de Drepturi ale Omului (versiunea simplificata!

obligatorie. Aceasta conține drepturi civile și politice, precum și drepturi economice, sociale și culturale. În plus, beneficiază de forța legislației UE, care are deseori efect direct și, în principiu și spre deosebire de legile internaționale, trebuie să aibă supremație asupra dreptului intern. Cu toate acestea, est universitatea ioan din iași facultatea de drept anul universitar semestrul ii informaţii generale despre curs titlul disciplinei:drept civil. partea generală si functiile partidelor politice; Grafica Inginereasca - Cursul 5 Drepturi Reale Grile curs reale - Lecture notes 1-14 Exam Dreptcivil-grile C. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala . ANS: A . pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 9 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, 2

Preocuparea de a depăşi stadiul de declaraţie de drepturi conţinută în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului i-a îndemnat pe cei ce au redactat acest instrument să-l completeze cu adoptarea unor veritabile tratate referitoare la drepturi şi libertăţi: Pactul referitor la drepturile civile şi politice şi Pactul. Drept constitutional si institutii politice unitatea ii Convenţia avea dreptul de a stabili puterile delegate în stat şi competenţa puterii constituante. Exemple de asemenea constituţii sunt: cele franceze de la 1791, 1848 şi 1875 şi Constituţia germană de la 1919 (Puşcă, 2007, p. 137). drepturi civile femeilor stabilite pe.

Care din urmatoarele principii reprezinta principii generale aplicabile cetateniei romane sub regimul juridic al Constitutiei Romaniei in vigoare? a.) cetatenia este in exclusivitate o chestiune de stat b.) functiile si demnitatile politice, civile si militare pot fi ocupate in conditiile legii de persoanele care au numai cetatenie romana si. 1 Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării Anul universitar 2017-2018 Semestrul I POLITICA COMPARATA - TEORIE SI METODA1 I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Politica comparată : teorie i metodă Codul DISPOZIŢII GENERALE 1.0 Denumirea integrală - Partidul politic _____ libertăţii si egalităţii în drepturi ale membrilor, precum si cu alte principii si valori democratice universal recunoscute; politice a cetăţenilor, pentru promovarea şi respectarea principiilor democraţiei, al Drepturi de autor. Odată ce a trecut o anumită perioadă de timp, a cărei durată variază în funcție de legislația țărilor, drepturile de autor asupra operelor de artă, literaturii, muzicii sau de orice fel devin parte a patrimoniului național și, prin extensie, a umanității. Exemple de servicii public

Capitolul I. Introducere în materia drepturilor omului ..

Mai multe detalii Principii generale ale dreptului civil al Uniunii Europene . Lucrarea Principii generale ale dreptului civil al Uniunii Europene trateaza un domeniu aflat in dezvoltare rapida, care face, insa, obiectul unor controverse aprinse: aparitia unor principii generale ale dreptului civil al Uniunii Europene, principii cu importanta constitutionala si cu rol triplu: orientarea. Exemple de situaĠii care reclamă cunoaşterea cadrului legislativ pentru un asistent social: drepturile femeilor etc.). O altă clasificare: drepturi civile şi politice - dreptul la proprietate, dreptul la asociere, libertatea de opinie, dreptul de a alege şi de a fi ales. Drepturi economice, sociale, culturale - dreptul la muncă. Drepturi civile si politice generale Ele pretind statului sa respecte libertatea, securitatea si integritatea fizica a indivizilor, ca si egalitatea juridical (egalitatea in fata legii). Exemple: dreptul la viata, la demnitatea si securitatea persoanei, la libertatea de gansire, la constiinta si expresie Cum sistemele politice sunt mobile, schimbătoare (în grade diferite, desigur), orientările amintite reflectă, în sfera culturii politice grade diferite de fidelitate, apatie sau alienare faţă de sistemul politic, în general, faţă de componentele sale, în special A. Persoane juridice de drept public. a) Statul care este persoana juridica si, in consecinta, participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturile juridice, ca subiect de drepturi si obligatii. In principiu, statul participa in raporturi juridice de drept public, pe plan international si numai prin exceptie in raporturi juridice de drept privat

LEGEA nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Actualizata 2019 prin: - Legea 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in M.Of. 33 din 11 ianuarie 2019.. Pagina 3 Modele actuale pentru competență și cultură civică socială are drepturi stipulate în Convenția Drepturilor Copiilor, din cadrul Facultat ii de Stiinte Politice, Ad ministrative si drepturile civile şi politice fundamentale definite în Convenţie. Drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie includ dreptul la viaţă, dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, libertatea de expresie, libertatea de gândire, conştiinţă şi religie şi protecţia proprietăţii Informaţii generale privind programul Active Citizens Fund România drepturi civile și politice, libertatea de mișcare, egalitatea în fața legii, dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăţie, Exemple recente ale activităţii lor demonstrează expertiza şi determinarea de care organizaţiile au nevoie pentru a. Descriere - Drept constitutional si institutii politice. Curs sinteza Prezentul curs sinteza de Drept constitutional si institutii politice este destinat studentilor facultatilor cu profil juridic aflati in primul an de studiu, carora le pune la dispozitie elementele teoretice si aplicative, metodele de cercetare ale teoriei generale a Constitutiei si a institutiilor politice, precum si.

Cetatenii straini si persoanele fara cetatenie (apatrizii) se bucura în România de drepturile fundamentale care revin cetatenilor români (cu exceptia, fireste, a drepturilor politice), de drepturile civile, ca si orice alte drepturi prevazute în lege sau rezultând din acorduri internationale semnate si detara noastra Referat Drepturi si obligatii ale functionarului public. Cazul primarului de comuna 1. 2. 1. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici Investirea într-o funcţie publică, indiferent de modalitatea ei de realizare (numire, alegere, desemnare, etc.), dă naştere unui raport tipic de serviciu sau de funcţie care intră sub incidenţa. F. Ciutacu. Dreptul familiei.Culegere de spete. Modele de contracte. Modele de actiuni. Legislatie - Cartea a II-a - Despre familie from the new Romanian Civil Code, Themis Cart Publishing House, 2013 2. F. Ciutacu. Contracte civile si comerciale. Culegere de spete. Modele de contracte. Modele de actiuni Cu adevărat, răspândirea dezinformării poate provoca daune unei game variate de drepturi ale omului - fie că vorbim despre drepturile civile sau politice, fie că vorbim despre drepturile sociale, economice și/sau culturale, în anumite situații - acestea pot provoca daune foarte mari

Drepturi, libertăți și îndatoriri - Educatie Civic

Drepturi civile. Drepturile omului. etc.; drepturi politice, foloase particulare cetățeanului român, ca dreptul de a fi alegător și ales (deputat, senator, membru în consiliul comunal), de a fi jurat și de a putea ocupa funcțiuni publice, ordinii publice și bunăstării generale într-o societate democratică. 3. Aceste. Prin politica sa în domeniul drepturilor omului, UE: promovează drepturile femeii, ale copilului, ale minorităților și ale persoanelor strămutate. se opune pedepsei capitale, torturii, traficului de persoane și discriminării. apără drepturile omului, în colaborare activă cu țările partenere, cu organizații internaționale și. Locuitor al unui stat, care se bucură de drepturi civile și politice. Drepturile și îndatoririle cetățeanului. Cetățenilor Republicii Populare Romîne le este asigurat dreptul la muncă. CONST. R.P.R. 36. Cetățeanul trebuie a da ascultare legii, căci legea arată voința poporului. BĂLCESCU, O. I 353 - drepturi politice - dreptul la vot; - drepturi sociale - dreptul la educatie. Forme ale democratiei (ideologii / doctrine politice): 1. Liberalismul este o doctrina care proclama principiul libertatii politice si economice a indivizilor, si se opune colectivismului, socialismului, etatismului si, in general, tuturor ideilor politice care pun. Majoritatea normelor DIP reglementeaza conduita statelor - persoane juridice - si nu a persoanelor fizice - ca in dreptul intern. Statul - persoana juridica reprezentand o colectivitate de oameni care detin si controleaza un teritoriu distinct si solidarizati prin legaturi politice, economice, culturale, eventual etnice si religioase

Traditional, drepturile omului sunt clasificate in doua categorii: drepturile civile si politice si drepturile economice, sociale si culturale. Drepturile civile si politice sunt libertati individuale clasice - s-au nascut in dreptul intern si, ulterior, au patruns in sfera dreptului international; sunt drepturi de inspiratie liberala CHARTA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE Drepturile omului sunt acele libertăţi, imunităţi şi beneficii stabilite în conformitate cu valorile contemporane, pe care orice fiinţă umană este îndreptăţită să le pretindă de la societatea în care trăieşte![1] În doctrina socio-juridică se admite ca atât conceptul cât şi sistemul contemporan al drepturilor fundamentale ale.

Video: (PDF) DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE Simona

Referat Drepturile si Libertatile Social-Politice < Drept

In sistemul politic din Romania interbelica partidele politice aveau un rol esential, dar Constitutia din 1923 nu continea nici un cuvant despre acestea. Totusi legea fundamentală prevedea anumite drepturi si libertati care pentru a putea fi exercitate, presupunea existenta partidelor politice Inca din art. 1 al Declaratiei este enutat temeiul filosofic pe care se sprijina conceptia despre drepturile omului si libertatile fundamentale: toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si drepturi. Declaratia prevede numeroase drepturi: civile, politice, economice, sociale si culturale Descriere - Dreptul contractelor civile - Doctrina si jurisprudenta (Editia a III-a revizuita si adaugita) Contractul este cel mai insemnat fenomen juridic al epocii contemporane. Cu toate acestea, in actualele conditii ale economiei de piata, contractul - expresie juridica a initiativei libere - este supus unei crescande presiuni din partea normei publice, putandu-se vorbi, contrar. Lege nr. 209/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Statut al profesiei de consilier juridic, 2004 Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune Comunitate juridica. Informatii pentru profesiile juridic Egalitatea in drepturi (1) Cetătenii sunt egali in fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. (3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetătenia romană si domiciliul in tară

CAPITOLUL 1 OBLIGATIA CIVILA 1.1. Notiunea de obligatie Luand ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit notiunea de obligatie, Codul civil roman din 1865, ca de altfel si alte coduri civile europene, ca cel austriac din 1811, cel elvetian din 1907 sau Codul federal elvetian al obligatiilor din 1881 si apoi din 1911, nu au definit aceasta institutie juridica. Recurring Themes in the History of Social and Political Philosophy - Teme recurente in istoria filosofiei sociale si politice April 2010 Postmodern Openings 1(1):5-2 Modele politice si educationale in Grecia antica : 10 kb: 11 : Grecia antica În epoca bronzului apar în Grecia forme importante de organizare statala. Cretanii sunt primii care îsi creeaza un stat înfloritor, care e la apogeu în jurul anului 1500 î.Hr. Cretanii dominau un vast imperiu maritim. Civilizatia lo ARTICOLUL 16. (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. (3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară

c) dupa gradul de opozabilitate, drepturile subiective se diferentiaza în drepturi absolute si drepturi relative. Sunt absolute acelea carora le corespund obligatii generale si nediferentiate pentru toate subiectele de drept (dreptul de proprietate, de exemplu) si care deci sunt drepturi opozabile tuturor (erga omnes) -drepturi patrimoniale (ce pot fi evaluate în bani şi dintre care cel mai important este dreptul de proprietate) şi-drepturi personal - nepatrimoniale (d reptul la viaţă, la libertate, la liberă circulaţie. Exemple cu privire la frecvenţa folosirii termenului cât şi în privinţa conţinutului termenului î

 1. Competente generale: 1. d. drepturi civile: cele care fundamenteaza libertatea personala (libertatea de opinie, de exprimare, securitatea individuala, acces egal la functii publice) - intre drepturile politice si cele civile se stabilesc raporturi de complementaritate. Exercitarea democratica a dreptului de a participa la putere este.
 2. şi de a accede în condiţii generale de egalitate, la funcţiile publice ale ţării sale10. Cu toate acestea, în documentele menţionate mai apare o categorie de drepturi, anume drepturile cetăţeneşti. Existenţa acestora ne îndreptăţeşte să credem că, de fapt, libertăţile publice includ drepturile cetăţeneşti. Dacă libertăţil
 3. ar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Introducere în Științe Politice Cod disciplină: URL 1101 Locul de desfăsurare: Facultatea de Stiinţe Politice, Ad
 4. Curs de drept civil. Partea generala - Editia a 2-a - Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu lucrarea de fata analizeaza institutiile specifice partii generale a dreptului civil, din perspectiva noului Cod, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Veti observa ca introducerea, de regula putin atractiva la orice carte, capata acum o importanta deosebita, mai ales pentru practicieni.
 5. Drepturile copilului, pe intelesul tuturor. Drepturile copilului trebuie stiute si respectate de toata lumea. Ele sunt compuse din diferite tratate si conventii internationale (ex Conventia Drepturilor Copilului) dar si din legi la nivel national (ex. legea 272/2004 ). Nerespectarea drepturilor copilului atrage dupa sine pedepse penale
 6. Traditional, drepturile omului sunt clasificate in doua categorii: drepturile civile si politice si drepturile economice, sociale si culturale. Drepturile civile si politice sunt libertati individuale clasice - s-au nascut in dreptul intern si, ulterior, au patruns in sfera dreptului international; sunt drepturi de inspiratie liberala
 7. Statul şi interesele sociale generale 4.1.1. Criterii de delimitare a funcţiilor statului 4.1.2. Clasificarea funcţiilor statului 4.2. Formele organizării politice a poporului: partidele politice; asociaţiile şi organizaţiile sindicale; grupurile de presiune 4.2.1. Partidele politice CAPITOLUL V SISTEMUL CONSTITUŢIONAL AL ROMÂNIEI 5.1

Partidele politice si drepturile politice ale cetatenilo

 1. DOCTRINE POLITICE Sistemul politic-1967-sociologul american Walter BuckleyAbordarea sistemica modernapromite sa dezvolte: -un vocabular comun ce ar unifica diversele discipline -tehnica de cercetare a organizatiilor vaste si complexe -o cunoastere sintetica -o conceptie specific sociologica -studiul relatiilor mai degraba decit cel al entitatilor -studiul obiectiv Din perspectiva.
 2. Gay (vezi si barbati gay) = persoane ale caror preferinte sexuale si emotionale sunt indreptate catre alte persoane de acelasi sex. Termenul se refera atat la barbati, cat si la femei. Gen = trasaturi acceptate in mod inter-subiectiv pe baza unui consens social permitandu-ne sa impartim indivizii in femei si barbati
 3. Tipurile de contracte intalnite in viata curenta, mai ales in domeniul afacerilor, sunt in continua dezvoltare, odata cu evolutia societatii. Noul cod civil, in urma abandonarii dualismului drept civil-drept comercial, reglementeaza expres aproape toate contractele uzuale, inclusiv pe cele considerate pana acum ca fiind exclusiv contracte comerciale
 4. Protecția mediului - între drepturi și responsabilități 8 august 2019 • Maria Tudorache • Școala Gimnazială Nr. 7, Buzău (Buzău) • România Mediul este format din cadrul natural în care trăim şi spaţiile construite de către oameni dar, în sens mai larg, mediul se referă la oameni şi relaţiile dintre aceştia

Curs de drept civil. Partea generala - Editia a 2-a - Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu lucrarea de fata analizeaza institutiile specifice partii generale a dreptului civil, din perspectiva noului Cod, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Vet drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966, care prevede că orice om are dreptul de a i se recu-noaşte pretutindeni personalitatea juridică. Dreptul de a lua propriile decizii şi dreptul la ca - pacitate juridică al persoanelor cu dizabilităţi a fost în mod obişnuit neglijat. În special, persoanele cu dizabi

Drepturile omului includ 5 drepturi absolute si 19 relativ

Drepturi fundamentale Termen utilizat frecvent pentru a face referire la drepturile garantate în dreptul constituțional. Instrumente juridice neobligatorii Standarde fără caracter juridic obligatoriu, dar care au totuși influență ca standarde morale/politice, cum sunt declarațiile. Instrumente juridice obligatori Dreptul international public - Notiuni generale Statul - persoana juridica reprezentand o colectivitate de oameni care detin si controleaza un teritoriu distinct si solidarizati prin legaturi politice, economice, culturale, eventual etnice si religioase. (exemple). După caracterul lor; norme imperative (jus cogens) - norme de la.

Cap. 1 Sindicatul, componentă a societăţii civile 7 1.1. Definire 1.2. Caracteristici generale 1.3. Rol 1.4. Obiective 1.5. Constituirea unui sindicat şi funcţionarea acestuia 1.6. Forme de acţiune 7 7 7 8 8 8 Cap. 2 Drepturi şi obligaţii sindicale 10 2.1. Surse ale drepturilor sindicale 2.2. Drepturi ale organizaţiilor sindicale 2.3

1) Bunuri mobile si bunuri imobile (drepturi proprietate), drepturi ce intra in compunerea unui patrimoniu, fie a unei persoane fizice, fie a unei persoane juridice. Exemple: Aerul atmosferei, lumina soarelui, desi sint lucruri u 2) Concesionarea (drepturi proprietate), drepturi perpetue ,si anume, dreptul proprietarului originar, care avea domeniul eminent, si dreptul concesionarului, care. Democrația secolului XXI: moartea unei lumi. Se cuvine să privim adevărul în față, ca niște oameni în toată firea: democrația liberală - așa cum o știm - a murit. Resurgența autoritarismelor, a suveranismului și a mișcărilor politice iliberale nu exprimă slăbiciunile actualului sistem democratic, ci dovedesc moartea acestuia Ultima actualizare: 21.02.2008 Angajarea in munca inseamna, in principiu, incheierea unui raport juridic de munca. Raportul juridic cel mai frecvent intalnit este cel intemeiat pe contractul individual de munca.. In acest caz exista un angajator si un salariat, intre care s-a incheiat un contract prin care cel de al doilea presteaza, in beneficiul primului, o munca remunerata În Germania, activează 24.000 de servicii voluntare de pompieri în care sunt peste un milion de persoane. Încadrarea acestora se face în funcţie de tipurile de autospeciale din dotare. Printre criteriile care se au în vedere la organizarea unui serviciu voluntar se numără timpul de răspuns. Astfel, pentru urgenţa I timpul de răspuns.

Referat Drepturile si Indatoririle Fundamentale ale

REGULI SI MASURI SPECIFICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU MUNICIPIUL BUZAU Observație: Reguli si masuri specifice de aparare impotriva incendiilor mun. Buzau au fost aprobate cu Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 226 din 28 septembrie 2018 CAP.I. DISPOZITII GENERALE 1.1. DISPOZITII GENERALE PRIVIND APARAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Art.1 - Capacitatea de a analiza diferite lumi sociale prin aplicarea conceptelor si teoriilor prezentate la curs. - Capacitatea de a furniza exemple empirice pentru conceptele și teoriile învăţate. - Abilitatea de a analiza lumea socială dintr-o poziţie neutră din punct de vedere axiologic